Részvénykereskedés ismertetése


A részvények olyan pénzügyi eszközök, amelyeket részvénytársaságok kínálnak megvásárlásra a pénzügyi piacokon, közismert nevükön a részvénypiacokon. A pénzügyi indexekben szereplő vállalatok rendelkeznek a piacon megvásárolható és eladható részvényekkel.

Mi befolyásolhatja a részvények mozgását?

Stocks

Minden részvénynek megvan a maga értéke, amely attól függ, hogy a vállalatot jelenleg hogyan értékelik a piacok. Bár a részvényárak ritkán maradnak teljesen változatlanok, a részvényárak jelentős kilengései gyakran bizonyos tényezőknek tudhatók be:

1. A vállalat bevételei

1. A vállalat bevételei

Company_Earnings

1. A vállalat bevételei

Évente négyszer minden nyilvánosan jegyzett vállalat közzéteszi az előző negyedévi bevételét. Ez amellett, hogy információt nyújt a vállalat teljesítményéről, azt is elég jól jelzi, hogy egy vállalat jelenlegi stratégiája működik-e vagy sem. A nagyobb vállalatok teljesítményüket pénzügyi elemzőkkel követtetik nyomon, akik előrejelzéseket adnak ki az adott vállalat várható eredményéről (a vállalat részvényeinek árfolyama is változhat, amikor az előrejelzéseket közzéteszik). Nem ritka az olyan eset, amikor a vállalat jelentős nyereséget realizál, de nem megfelelőek az előrejelzések, ezért részvényeinek árfolyama csökken. Ehhez hasonlóan a vállalat veszteséget jelenthet be a negyedévre, de ha a veszteség az előre jelzettnél kisebb, részvényeinek árfolyama emelkedhet.

2. Az elemzők értékelései

2. Az elemzők értékelései

Analyst_Ratings

2. Analyst Ratings

A piaci elemzők nem csupán előrejelzéseket adnak a vállalat jövőbeli bevételeiről, hanem több fő részvényt is állandóan értékelnek a következő kategóriákban: Eladás, Alulteljesítés, Tartás, Túlteljesítés és Vétel. Az eladás és a vétel egyértelmű jelzés két külön irányba. A tartás arra utal, hogy az elemző szerint a részvény és a vállalat hasonló mértékű mozgást mutat általánosságban a piaccal vagy az azonos szektorban lévő más részvényekkel. Az Alulteljesítés azt jelenti, hogy az elemző szerint a részvény valamelyest rosszabbul fog teljesíteni, mint a tartás. A túlteljesítés esetében pedig úgy véli, hogy a részvény valamivel jobb teljesítményt fog nyújtani.


Az elemzők értékeléseiben azonban nem szabad vakon bíznunk. Először is nincs garancia arra, hogy az elemző állítása helyes. Másodszor pedig az elemzők nézeteinek egyezősége ritka: ami az egyiknél alulteljesítés, az a másiknál például túlteljesítés. Az elemzők értékelése hasznos lehet, de azt legjobb saját kutatómunka elvégzése mellett alkalmazni.

3. Általános ágazati hírek

3. Általános ágazati hírek

Több részvénytársaság adott ágazatra összpontosít, pl. technológia, élelmiszeripar vagy bányászat. Az adott pénzügyi szektorral kapcsolatos általános hírek néha láncreakciót indíthatnak be a szektor összes vállalatánál. Például a hír, hogy a rézkínálat jelenleg túllépi a keresletet, valószínűleg általánosan hat a bányászati és a rézre összpontosító vállalatokra. Egy adott szektor konkrét vállalatával kapcsolatos hírek néha azonban visszaüthetnek az azonos szektor más vállalataira. Például a Tesco nehéz évet zárt 2014-ben, amikor részvényárfolyama drasztikusan csökkent, ám több egyesült királyságbeli közvetlen versenytársának részvényeiben is csökkenés mutatkozott. Ez részben azon általános gyengélkedésnek volt betudható, amelyet a befektetők az Egyesült Királyság szupermarket hálózatában észleltek, és amit a Tesco lépései és az azok után bekövetkező csökkenés csak egyértelműsített.


A részvényárakat befolyásoló egyéb hírek között szerepelnek a felvásárlási spekulációk (amik lehetnek helytállóak vagy hamisak), a vállalat felső szintű vezetésében bekövetkező változások és a vállalati stratégiában beálló beharangozott változások.

Regisztráció

Regisztráció